Josep

Guarde els teus comentaris, els considere de molt de valor per a dissenyar eixa possible investigació.

Ara que ja sóc APTE i no hi ha risc de parèixer “pilota” com solen dir els menuts et diré que considere que el disseny del curs hem parèix simplement fantàstic i intentaré aprofitar els materials quan tinga temps.
El programa atlas.ti obri unes possibilitats magnifiques per a investigar, però per a fer apunts, escriure un llibre, un marc teòric, també el podré aprofitar.
Per últim vull donar-te l’enhorabona i les gràcies, m’has semblat un gran docent, sincerament.
Josep (Universidad Católica de Valencia)